Klachtenprocedure

Wij vinden een goede dienstverlening erg belangrijk. Mocht u niet tevreden zijn over een besteld product, stellen wij het zeer op prijs dat u ons op de hoogte brengt. Samen proberen we een passende oplossing te vinden.

Hoe kunt u een klacht indienen bij Fashionorder?

 • Online: U kunt de klacht online aan ons doorgeven op het emailadres:  klacht@fashionorder.nl. In de mail kunt u daarin de beschrijving van de klacht beschrijven. Dit kan 24 uur per dag, 7 dagen in de week.
 • Telefonisch: U kunt de klacht ook telefonisch doorgeven via het telefoonnummer: 085 7500411 (maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.00 uur).
 • Per brief: U kunt de klacht via de post aan ons doorgeven, u moet wel beseffen dat dit meer tijd met zich meebrengt. De brief kan worden verzonden naar : Fashionorder, Struyste Hoeck 79, 3224 HA Hellevoetsluis.

 

Hoe wordt uw klacht afgehandeld?

De bij ons ingediende klacht wordt binnen 14 dagen na ontvangst beantwoord.  Als er meer tijd nodig is voor de afhandeling van je klacht, dan ontvangt u binnen 14 dagen een status van de behandeling. Hierin wordt aangegeven wanneer u een reactie van Fashionorder kunt verwachten.

 

Bent u het niet eens met het antwoord op uw klacht?

Wij vinden het belangrijk dat u tevreden bent met onze oplossing voor uw klacht. Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn met de oplossing, verzoeken wij u dit binnen 6 weken schriftelijk kenbaar te maken via de onderstaande methode.

In de brief moeten de volgende gegevens worden opgenomen:

 • Omschrijving van de klacht;
 • Uw NAW gegevens: Naam, adres en woonplaats;
 • Uw telefoonnummer en emailadres;
 • Uw klantnummer;
 • Uw factuurnummer;
 • Uw handtekening.

Deze brief kan worden gestuurd naar: Fashionorder, Struyste Hoeck 79, 3224 HA Hellevoetsluis.
De serviceafdeling van fashionorder stuurt een bevestiging na ontvangst van de brief en geeft aan wanneer u een antwoord kunt verwachten. In de meeste gevallen zal dit binnen enkele dagen zijn, maar uiterlijk binnen 3 maanden.

 

Bent u het niet eens met de uitkomst?
Als u onze klachtenprocedure helemaal bent doorlopen en u bent het niet eens met de uitkomst, dan kunt u contact opnemen met één van de volgende instanties:

 • De consuwijzer (www.consuwijzer.nl)

Dit kan na de uitspraak van Fashionorder en binnen 3 maanden na de uitspraak van Fashionorder.

Mocht u het niet eens zijn met de uitspraak van de Consuwijzer dan kunt u binnen 3 maanden na de uitspraak van de Consuwijzer uw klacht neerleggen bij de volgende instantie:

 • Klachteninstituut Financiële dienstverlening (KiFiD) T.a.v. de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening Postbus 93257 2509 AG DEN HAAG kifid.nl

Heeft u een klacht over onze dienstverlening of service dan kunt u uw klacht kenbaar maken bij de volgende instantie:

 • Thuiswinkel Postbus 90600 2509 LP DEN HAAG sgc.nl

Dit kan binnen 3 maanden nadat wij uw klacht hebben afgewezen.

 

N.B. Kunt u uw klacht niet kwijt bij (een van de) bovenstaande geschilleninstanties of wil je hier geen gebruik van maken, dan kunt u uw klacht ook direct voorleggen aan een daartoe bevoegde rechter.